fbpx
    • Service promise

     Karelia Magneetti gives the word ’’customer service’’ a whole new meaning. Committed radiologists are present every weekday, so examinations can be accessed quickly – even during the same day. We have modern equipment at our disposal and our professional staff serves each customer individually, while listening and genuinely caring.

    • Book an appointment

     Book your appointment for imaging services or a specialist online. Our online booking is open around the clock. You can also access our imaging services flexibly without an appointment.

 • Prices
 • Contact us

Privacy policy

We take care of your privacy. Please carefully read through our privacy statement.

TIETOSUOJALAIN (1050/2018) JA TIETOSUOJA-ASETUKSEN (EU 2016/679) MUKAINEN INFORMOINTI

Potilastietosi tallennetaan potilastiedoista muodostuvaan yhteisrekisteriin, joka on myös itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien yhteiskäytössä. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseesi perustuen niitä voidaan luovuttaa vain suostumuksesi nojalla tai lakiin perustuen. Tietojasi käsitellään vain hoitosuhteeseesi liittyvinä. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseäsi koskevat tiedot kirjallisella pyynnöllä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Sinulla on myös oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissä oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamasi suostumus tietojesi näkymiseen tai rajata sitä.

Sekä henkilötiedot että potilasasiakirjat tallennetaan potilastietojärjestelmään lakiin perustuen. Henkilötietojen käsittely perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

 • EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/559)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (2009/298)