fbpx

Tietosuojaseloste

Pidämme huolta yksityisyytesi suojaamisesta. Luethan tietosuojalausuntomme huolellisesti.

TIETOSUOJALAIN (1050/2018) JA TIETOSUOJA-ASETUKSEN (EU 2016/679) MUKAINEN INFORMOINTI

Potilastietosi tallennetaan potilastiedoista muodostuvaan yhteisrekisteriin, joka on myös itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien yhteiskäytössä. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseesi perustuen niitä voidaan luovuttaa vain suostumuksesi nojalla tai lakiin perustuen. Tietojasi käsitellään vain hoitosuhteeseesi liittyvinä. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseäsi koskevat tiedot kirjallisella pyynnöllä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Sinulla on myös oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissä oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamasi suostumus tietojesi näkymiseen tai rajata sitä.

Sekä henkilötiedot että potilasasiakirjat tallennetaan potilastietojärjestelmään lakiin perustuen. Henkilötietojen käsittely perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

  • EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159)
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/559)
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (2009/298)